Nguồn Tổ Ong Meanwell G3-RS-RD-RT-RQ

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

SINGLE:
RS-15 / RS-25 / RS-35 / RS-50 / RS-75 / RS-100 / RS-150
DUAL:
RD-35 / RD-50 / RD-65 / RD-85 / RD-125 / RID-50 / RID-65 / RID-85 / RID-125
TRIPLE:
RT-50 / RT-65 / RT-85 / RT-125
QUAD:
RQ-50 / RQ-65 / RQ-85 / RQ-125