Nguồn Module DIP – 2″ x 1″ Footprint

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SINGLE:
SLW05 / SKE10 / SKA15 / SKA20 / SKM30 / SKM50 / RSDW20 / RSDW20UW / RSDW40 / RSDW60
DUAL:
DLW05 / DKE10 / DKA15 / RDDW20 / RDDW20UW / RDDW40 / RDDW60