Nguồn Không Vỏ Meanwell – Y Tế

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ENCAPSULATED TYPE:
MPM-05 / MPM-10 / MPM-15 / MPM-20 / MPM-30 / MPM-45 / MPM-65 / MPM-90
PCB TYPE:
MFM-05 / MFM-10 / MFM-15 / MFM-20 / MFM-30