Nguồn Chuyên Dùng – Di chuyển Được

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SINGLE OUTPUT WITH PFC:
LSP-160 / HSP-200 / UHP-200A / HSP-300 / ERPF-400
SINGLE OUTPUT WITHOUT PFC:
HSN-300 / NEL-400 / ERP-200 / ERP-350
DUAL OUTPUT WITH PFC:
HDP-190