Nguồn Adaptor Medical – Desktop (Level VI)

Quý Khách vui lòng CLICK vào MÃ SẢN PHẨM để xem THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CLASS I:
GSM40A / GSM60A / GSM90A / GSM120A / GSM160A / GSM220A
CLASS II:
GSM18B / GSM25B / GSM36B / GSM40B / GSM60B / GSM90B / GSM120B / GSM160B / GSM220B